20.06.2018.
godz. 15:00

 
Badania lekarskie
kandydatów na kierowców do PKK.
 

21.06.2018.
godz. 17:00
 
Kurs motocyklowy:
kat. A2, A.
Spotkanie organizacyjne, ok. 30 min.
 
25.06.2018.
godz. 10:00
 
Kurs tygodniowy:
kat. Am, A1, B1, B. Zajęcia teoretyczne trwają do 4-5 dni.
 

27.06.2018.
godz. 15:00

 
Badania lekarskie
kandydatów na kierowców do PKK.
 

02.07.2018.
godz. 10:00
 
Kurs tygodniowy:
kat. Am, A1, B1, B. Zajęcia teoretyczne trwają do 4-5 dni.
 
Miejsce zajęć: ul. Żytnia 4, Kielce. 

    Rezerwacja miejsca na kursie