21 stycznia 2019
godz. 9:00
FERYJNY
 .........................................................................................
28 stycznia 2019
godz. 16:00
TYGODNIOWY