28 pazdziernik 2019
godz. 16:00
TYGODNIOWY
 .........................................................................................
23 listopada 2019
godz. 9:00
WEEKENDOWY